Szewrony

O NAS

PIB Group Poland sp. z o.o. to podmiot odpowiedzialny za zarządzanie spółkami w ramach polskich struktur międzynarodowej PIB Group. W praktyce stanowi centrum usług wspólnych, które odpowiada za kluczowe obszary wsparcia i utrzymanie biznesu z zakresu: finansów, księgowości, prawa, compliance, IT, HR. Jednocześnie pełni funkcję integratora w procesie konsolidacji polskiego sektora pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Spółka należy do międzynarodowej PIB Group - dynamicznie rozwijającej się, niezależnej grupy pośredników ubezpieczeniowych. Łączna składka lokowana w towarzystwach ubezpieczeniowych przez podmioty należące do Grupy przekracza 2,7 mld funtów brytyjskich. Grupa obecna jest w 8 różnych krajach na terenie Europy i Bliskiego Wschodu osiągając przychody z kluczowej działalności w wysokości blisko 500 mln funtów brytyjskich. Oferuje specjalistyczne rozwiązania ubezpieczeniowe, a dzięki międzynarodowej współpracy doświadczonych brokerów możliwość aranżacji ochrony wykraczającej poza rozwiązania dostępne na lokalnych rynkach.

Więcej na: pibgroup.co.uk

Szewrony

O NAS

PIB Group Poland sp. z o.o. to podmiot odpowiedzialny za zarządzanie spółkami w ramach polskich struktur międzynarodowej PIB Group. W praktyce stanowi centrum usług wspólnych, które odpowiada za kluczowe obszary wsparcia i utrzymanie biznesu z zakresu: finansów, księgowości, prawa, compliance, IT, HR. Jednocześnie pełni funkcję integratora w procesie konsolidacji polskiego sektora pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Spółka należy do międzynarodowej PIB Group - dynamicznie rozwijającej się, niezależnej grupy pośredników ubezpieczeniowych. Łączna składka lokowana w towarzystwach ubezpieczeniowych przez podmioty należące do Grupy przekracza 2,7 mld funtów brytyjskich. Grupa obecna jest w 8 różnych krajach na terenie Europy osiągając przychody z kluczowej działalności w wysokości blisko 500 mln funtów brytyjskich. Oferuje specjalistyczne rozwiązania ubezpieczeniowe, a dzięki międzynarodowej współpracy doświadczonych brokerów możliwość aranżacji ochrony wykraczającej poza rozwiązania dostępne na lokalnych rynkach.

Więcej na: pibgroup.co.uk

ZARZĄD

Mariusz Muszyński

Prezes Zarządu

NATALIA JACKOWIAK

Wiceprezes Zarządu

BARTOSZ SŁUPSKI

Wiceprezes Zarządu

Joanna Urbańska – Łopatka

Członek Zarządu

ŁUKASZ KOSICKI

Członek Zarządu

PAWEŁ KUŚ

Członek Zarządu

AKTUALNOŚCI